Obsluhoval jsem anglick騯 krᬥ Anglick?krᬬ Ji튠 Menzel Menzela re㩲, Bohumil Hrabal Hrabala spisovatel spisovatele, Ivan Barnev Barneva herec Jan D� Old㨠Kaiser herec Julia Jentsch Liza, MariᮠLabuda Walden, Josef Abrh᭠hotelier Brandejs , Milan Lasica, Martin Huba Sk桮ek, Ji̡bus, Pavel Nov? M� ءdov? nov?film ji诠menzela, dlouho o襫ᶡn?film, podle na motivy knihy Bohumila Hrabala na motivy knihy, Pozn᭫y k filmov魵 zpracovᮿ Hrabalova rom᮵, Obsluhoval jsem anglick騯 krᬥ: Producentsk?zadᮿod sam騯 za衴ku bylo: ud쬡t celove襲n?film podle cel?Hrabalovy knihy. Ur詴?by bylo snazయu䠰ro film jenom n쫴erou z jejich kapitol, nebo jen jejich 衳ti. Hrabalova imaginace, se kterou do knihy vychrlil mno䶿historek, by jist?sta詬a na n쫯lik zᢡvn蠦ilm? ale zadavatel੠mn?samotn魵 se zdᬯ poctiv쪚�achovat ve filmu i celou klenbu Hrabalova vyprᶬn?o 毴n�osudu hlavn� hrdiny. Pసepisu Hrabalovy knihy do podoby filmov騯 sc鮡ળem sledoval dva c�: Zachovat Hrabalovu poetiku, jeho vid쮿sv촡 a nepodlehnout pയm pokuneu䠪eho barvit? text k filma뿥xhibici, k hromad쮿nᰡd?a schvᬮost? ve kter蠢y se obsah Hrabalovy knihy vytratil. Sna䠳e pയm, aby film byl srozumiteln?i pro m鮿 nᲯ访div᫹, zp㴵pnit Hrabalഥxt t쭬 kdo knihu neznaj? Z motiv?knihy tedy sestavit souvisl?a p謩dnuteln?d쪮 Pയm bylo t⡠vyst衴 se tomu, co se nejv�nabizi: ud쬡t film jen z epizod ilustruj�ch nejatraktivn쪚�c鮹 knihy. Pouh?ilustrace by nemohla nahradit zpHrabalova vid쮩 sv촡, bylo t⡍ najit cestu slo䬪젬iterᲮ� jazyku nachất filmov?ekvivalent tak, aby alespo?衳te访si div᫠mohl odnᚥt z kina to, co po do败n?knihy obohatilo jej� 败nḥ. Rozm철stominutov騯 hran騯 filmu nutil v rozlehl?knize u詮it podstatn?ⴹ. Jako v頰୩nul蠡daptac� Hrabalov蠴ext?bylo i tady t⡠rozb�strukturu rom᮵ a z jeho jednotliv蠭otiv?sestavit sc鮡䯠dramatick? formy. U textu s nesm�୮o䶭m epizod a charakter?to bylo pro mne mnohem slo䬪젮e?jak tomu bylo t⡠u Sk桮k? nebo Slavnost?sn장nek. Nav� jsem byl pలᣩ na sc鮡ഥntokrᴠs᭬ bez strejdy Hrabala a nebylo pro mne snadn?sna䠳e dom쥴, co by mi asi poradil on. V줬l jsem taky, ze ka勤enḍ Hrabalovy p䬯hy se m堰o shl餮ut?filmu ptᴬ pro?jsem z rom᮵ pou젰rav? ty motivy a ne jin? a pro?ve filmu ur詴?motivy chyb? V줬l jsem, ze p⬨ filmu mus?bඹstav쮠tak, aby jeho katarze dovolila zapomenout na nepou俥pizody knihy. B쨥m v� jak jednoho roku postupn?vznikala cela 䡠rh variant literᲮ� sc鮡젺e kter蠪sem vypou쬠jednotliv?epizody a vklᤡl jin? ne?jsem do썊 k nejvyvឥn쪚�erzi, kter?stejn?jehem natᨥn?musela doznat ur詴荊 zm쮮 Skute访p⬨y, situace a historky, kter?kdy Bohumil Hrabal vyslechl, p䡶il v頶e sv蠴extech do pᢥn? vyprᶬn? ve kter魠se realita a fantazie sm욵j? a hranice mezi nimi neexistuje. V jeho podᮩ se skute访p⬨y a jejich nadsazen? interpretace prol�j?tak, ೥ nikdy ned?odhadnout, co se skute访stalo a co je jen v쯤ek mu멨o pᢥn?a p衮쮿 V줬l jsem, ࣨci-li bඬrny Hrabalov? poetice, mus�pసepisu jeho rom᮵ do filmov?podoby pe謩v?sledovat tu ostrou hranu mezi pravdou a pravd찯dobnost? mezi realitou a snem. V㨮y slo頮a词 filmu, stavbou sc鮡య譮aje a jeho obrazovະracovᮭm kon襬 maj?podporovat onu nadsẫu, onu fantasknost, kterou n᭠nab�Hrabalova kniha. Pથdnom z na㨍 posledn� setkᮿmi Bohumil Hrabal o moﳴech zfilmovᮿt鴯 knihy 묺 夥 dob젫dy?se objev횠tam, kde t?ne襫aj퓮 Film Obsluhoval jsem anglick騯 krᬥ je trochu jin?film, ne?byly Posty, nebo Slavnosti sn장nek, i kdy?jsem zkut? z t죨to adaptac?Hrabalov蠰䬯h vyu쮠Nebᬠjsem se vrᴩt k pou襮?ze star蠮쭽ch film? a pokusil se vyprᶬt p⬨ Jana D�te p䥶�brazem, nespol騡t se na posun d쪥 dialogem. Samotn蠤ialog?je v p䬯ze ostatn?velmi mᬯ a nejsou charakterotvorn? Abych p㴯 zachoval pᢠa zvlᚴnost Hrabalova jazyka, pou젪sem formu vnit� hlasu hlavn� hrdiny. Poetika Hrabalovy p䬯hy umo鬡, aby se film nemusel podobat b잮ࣥlove襲n�filmk访sc鮹 tu nahrazuje atraktivnost pestr騯 st䡮?forem jednotliv蠳ekvenci. Epizody, kter? prob�j?v rh 衳ov蠲ovinᣨ mezi dvacᴽmi a?䥳ᴽmi roky minul騯 stolet? se od sebe odliꩠstylem vyprᶬn? rytmem i tempem, st诶ou skladbou, r ⡶ou obrazu. Sna쩠jsme se s kameramanem i ostatn� spolupracovn� o nᶲat k filmov?form? kde m?svou funkci st謠souvislost po sob?jdouc� z᢬r? jejich vz᪥mn?konfrontace, prvek, kter?p⬩ꥠfilmovou tvorbu k poesii. Zbavit film (v rozumn?m�) realistick騯 popisu a umo鴠div᫯vi aby si v chᰡni d쪥 pomohl vlastn?fantazii. ȭst Hrabalovu knihu je jako sj힤촠divokou 뵮 Pਥtb?jste strhovᮩ neustᬥ se m쮭c�d쪥m, episodami, anekdotami, poznᶡte spoustu zaj�v蠬id? 败te, ale nem崥 se zastavit, vychutnat n쪡kou situaci, tok Hrabalov蠶촠v᳠dᬬ hltᴥ dal਩storky a tak, jak ji jedn�dechem Hrabal napsal, tak j?jedn�dechem p败te. I tuhle zvlᚴnost Hrabalovy knihy jsme se pokusili ve filmu zachovat. Limitovan?d鬫a filmu a mno䶿situac?n᳍ k tomu konec konc?i donutila. Po do败n?knihy ve v᳠z䡮e, moﰯdv줯m? vedle pocitu radosti z j�a, pit? milovᮿ taky ᨡ o 襳k?vy蹲anosti, o tom, ਥsk?povaha je bohu젬ehk? p갹sobiv? vlastn?legra访a kdy?si to uv줯m�, je v᭠z toho smutno. Taky tohle jsme cht쬩 z t?kn힫y ve filmu zachovat. Jiͥnzel
From navel to nipple (and beyond) a new—Nose Rings or first!—body piercing is pretty exciting. But of course, aftercare should not be an afterthought. Your piercer should send you home with some instructions, and most likely, they involve gently cleaning the piercing with mild, non-antibacterial soap and warm water every day. (That's what one of our fave celebrity body piercing jewelry factory, Brian Keith Thompson of Body Electric, suggests.) For extra care, a warm sea salt soak once or twice a day can also be beneficial. Sea salt has long been revered for its cleansing and healing properties. A sea salt soak hydrates the cells, removes crust, and flushes out the wound to avoid developing bumps or keloid scars as the piercing heals. It can even help relieve some of the fake hopp nose ring swelling and pain.